สถิติลำดับการใช้งานภายในห้องสมุด
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 11 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ใช้งานภายในห้องสมุดลำดับที่
1 นางทิพย์/ วินิต คิเขียนต์ 1,4181
2 การปรับปรุงดินเหนียวโดยใช้ ซีเมนต์ ปูนขาวและสารรีโนลิท/ ธีรชัย ไหมบุญแก้ว,วัชรพงษ์ จิตติศักดิ์,วชิร สุขประสงค์ 1,0502
3 การพัฒนาข้อมูลสำรวจด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล/ ประพจน์ เฉลิมวัฒนชัย,มนต์ชัย หวังธีรพงศ์,อริศรา บุตรา 9943
4 โครงทดสอบแรงกด พรหมมินทร์ สึตบุตร,สมบัติ สีตบุตร,สุรัติ สัจจะเวทะ 9324
5 ชุดเครื่องมือทดลองหาความสูงของศูนย์เสถียร= METACENTRIC HEIGHT APPARATUS / ศิริรัตน์ รอดสร้างบุญ. 9305
6 การออกแบบและการสร้างเฟอร์นิเจอร์สนามเอนกประสงค์แบบพกพา / กิติพล รัตนาพูนเพิ่ม. 8136
7 พฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติของผู้ที่มาบริโภคอาหารที่ชมรมมังสวิรัติสันติอโศกแห่งประเทศไทย / นิตยา ซาชิโย...[และคนอื่นๆ]. 7937
8 เครื่องมือทดสอบแรงดึงของฐานรากแผ่ ณัฏฐวี บุญทอง,ณัฐพงษ์ พุ่มศรีพักตร์,สุเมธ ภัทธิยะนันท์ 7728
9 การสร้างไฮโดรไซโคลนเพื่อใช้ในการแยกแป้งมันสำปะหลังออกจากน้ำแป้ง / วัลลภ สมบุญพล. 7389
10 การศึกษาแป้งปั้นกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์ / จริยา พญารัง. 7389
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?