สถิติลำดับการยืมทรัพยากร
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 12 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ยืมลำดับที่
1 นางทิพย์/ วินิต คิเขียนต์ 30,7461
2 โปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคาแม่พิมพ์งานโลหะขนาดเล็ก/ สุรศักดิ์ จบศรี, ณัฐพล หาญชนะ, เจตณรงค์ ชูวัฒนกูล 14,0892
3 การออกแบบและการสร้างเฟอร์นิเจอร์สนามเอนกประสงค์แบบพกพา / กิติพล รัตนาพูนเพิ่ม. 13,8253
4 การศึกษาการเดินทางของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ นพพร มาศขาว, สกล เส็งขำ, สุธีร์ จันทร์เที่ยง 13,2214
5 การปรับปรุงดินเหนียวโดยใช้ ซีเมนต์ ปูนขาวและสารรีโนลิท/ ธีรชัย ไหมบุญแก้ว,วัชรพงษ์ จิตติศักดิ์,วชิร สุขประสงค์ 13,0965
6 พฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติของผู้ที่มาบริโภคอาหารที่ชมรมมังสวิรัติสันติอโศกแห่งประเทศไทย / นิตยา ซาชิโย...[และคนอื่นๆ]. 13,0256
7 ชุดเครื่องมือทดลองหาความสูงของศูนย์เสถียร= METACENTRIC HEIGHT APPARATUS / ศิริรัตน์ รอดสร้างบุญ. 13,0247
8 โครงทดสอบแรงกด พรหมมินทร์ สึตบุตร,สมบัติ สีตบุตร,สุรัติ สัจจะเวทะ 13,0247
9 เครื่องมือทดสอบแรงดึงของฐานรากแผ่ ณัฏฐวี บุญทอง,ณัฐพงษ์ พุ่มศรีพักตร์,สุเมธ ภัทธิยะนันท์ 13,0218
10 การสร้างไฮโดรไซโคลนเพื่อใช้ในการแยกแป้งมันสำปะหลังออกจากน้ำแป้ง / วัลลภ สมบุญพล. 13,0209
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?