สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 336 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 "They say / I say" : the moves that matter in academic writing : with readings / Gerald Graff, Cathy Birkenstein,Russel Durst. 171
2 การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังถูกเพลิงไหม้ = Study Reinforced Concrete Behavior After Burned/ กุมารี อรุณสุโข, ทศพล ทังสุภูติ และมงคล อรุณฉาย. 42
3 ก่อกองทราย / ไพฑูรย์ ธัญญา 42
4 แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 33
5 พจนานุกรมภาษาไทยพวน/ ยุพิน เข็มมุกด์...[และคนอื่นๆ]. 24
6 Fundamental food microbiology / Bibek Ray, Arun Bhunia. 24
7 ระเบียบวิธีการวิจัย= Research Methodology ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, อัจฉรา ชำนิประศาสน์ 24
8 อัศจรรย์จิตมนุษย์ : คู่มือจิตวิทยาสำหรับครอบครับ / กิตติกร มีทรัพย์ 24
9 Cooking bible : bakery / นภัสรพี เหลืองสกุล และสวามินี นวลแขกุล. 24
10 องค์ประกอบศิลป์ 1 / เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. 15
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?