สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 "They say / I say" : the moves that matter in academic writing : with readings / Gerald Graff, Cathy Birkenstein,Russel Durst. 101
2 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ วโรดม ตู้จินดา. 72
3 กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [และคนอื่นๆ] 33
4 ข้าว / สมนึก พานิชกิจ. 24
5 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) 24
6 คู่มือการเชื่อมโลหะ / โดย คะเนย์ วรรณโท, สุวิทย์ เวียงเงิน, ประยูร ป้องพาล. 24
7 เดอะท็อปซีเคร็ต = The top secret / สม สุจีรา 24
8 แสง เงา / โกศล พิณกุล, ผู้เรียบเรียง 15
9 นิทรรศการในกระบวนการ : พม่าระยะประชิดสื่อเพื่อส่งเสริมบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรม / ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ 15
10 การบริหารการตลาด อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วัฒนพานิช 15
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?