สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 07 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 07 สิงหาคม 2563 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 American Furniture Seventeeth, Eighteenth, and nineteenth century styles. 18
2 ลัทธิและสกุลช่างศิลปะตะวันตก 18
3 จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์ วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2538 = Popular Chronicle from The Press the Demise of the Princess Mother 19 July-3 Auguest 1995 มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ทรงรวบรวม. 18
4 การใช้ห้องสมุด ลมุล รัตตากร 18
5 วัดบวรนิเวศวิหาร 27
6 การภาษีอากร 18
7 สุขภาพจิตในโรงเรียน/ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ 18
8 ศิลปะการประชุม 18
9 กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยไพโรจน์ นาคะสุวรรณ และวันนอร์ มะทา 18
10 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง / ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์ 18
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?