สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 05 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 05 เมษายน 2563 จำนวน 133 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ / นฤมล ปิ่นโต. 21
2 Penetration testing essentials / Sean Philip Oriyano. 12
3 แบบจำลองสมการโครงสร้างทางการตลาด = Structural equation model in marketing / สืบชาติ อันทะไชย. 12
4 การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาการก่อสร้าง = Managing construction management agreement / ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, เจตณรงค์ เชาว์ชูเดช, กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา. 12
5 The tipping point : how little things can make a big difference / Malcolm Gladwell. 12
6 ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด / ทิศนา แขมมณี. 12
7 คู่มือการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL ฉบับผู้เริ่มต้น/ มณีโชติ สมานไทย. 12
8 ราชสกุลสยาม / กัลยา เกื้อตระกูล. 12
9 การพัฒนากระบวนการตรวจติดตามและวางแผนการเรียนก่อนการแจกรหัสลงทะเบียนเรียน/ 12
10 การบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนต์: การปลดปล่อยและวินิจฉัย = Active and intelligent packaging: release and diagnostic / ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 12
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?