สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จำนวน 334 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Impedance source power electronic converters / authored by Yushan Liu, Texas A&M University at Qatar, Qatar Foundation, Doha, Qatar; Haitham Abu-Rub, Texas A&M University at Qatar, Qatar Foundation, Doha, Qatar; Baoming Ge, Texas A&M University, College Station, USA; Frede Blaabjerg, Aalborg University, Aalborg East, Denmark; Omar Ellabban, Texas A&M University at Qatar, Qatar Foundation, Doha, Qatar, Helwan University, Cairo, Egypt; Poh Chiang Loh, Aalborg University, Aalborg East, Denmark. 41
2 iOS hacker's handbook/ Charlie Miller, Dionysus Blazakis, Dino Dai Zovi, Stefan Esser, Vincenzo Iozzo and Ralf-Philipp Weinmann. 32
3 เครื่องมือตรวจจับใบหน้าและรู้จักใบหน้าด้วยกล้องเว็บแคม: = Face Detection and Face Recognition Tool with Web Camera/ ณัฐวุฒิ ขจัดโจร และนฤพันธ์ แสงแก้ว. 32
4 ประมวลบทความนวัตกรรมเพื่่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา/ บรรณาธิการโดย พิมพันธ์ เดชุคุปต์, ลัดดา ภู่เกียรติและสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 23
5 การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ...(สถานประกอบการ) ภาคใต้ = The .... information and communication technology survey(establishment) Southern region สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23
6 สารสนเทศ ศธ.2540/ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 23
7 การบริหาร/ สมพงษ์ เกษมสิน 23
8 Climatic variability and rice production in rainded ric area in Nakhon Ratchasima : risk analysis and management applications/ [ดัชนีวารสาร] 23
9 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ / ดนัย ไชยโยธา. 14
10 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสายการบิน= Supply Chain Management in Airline industry/ [ดัชนีวารสาร] 14
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?