สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2562 จำนวน 752 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์/ พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 141
2 1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = 1 Year After Tsumi [Audio CD] : restoration / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง 72
3 "They say / I say" : the moves that matter in academic writing : with readings / Gerald Graff, Cathy Birkenstein,Russel Durst. 63
4 ขนมแม่เอ๊ย / ส.พลายน้อย. 26
5 ระเบียบวิธีการวิจัย= Research Methodology ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, อัจฉรา ชำนิประศาสน์ 26
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร/ คณะทำงาน สายไหม จบกลศึก ... [และคนอื่น ๆ]. 26
7 ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/ กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการและคณะทำงาน, สมชาย ณ นครพนม...[และคนอื่นๆ] 26
8 การจัดการยุคใหม่= Modern Management/ มัลลิกา ต้นสอน 17
9 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล. 17
10 การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข. 17
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?