สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 จำนวน 605 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Photography : the guide to yechnique / 19
2 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์โครงสร้างข้อมูล= Schaum's outlines series; theory and problems of data structures/ ซีมัวร์ ลิปชูทซ์; แปลและเรียบเรียงโดย อุดม จีนประดับ และ สมคิด เรืองธนะสกุลไทย 19
3 คู่มือสินค้าอันตราย การทาเรือแห่งประเทศไทย/ การท่าเรือแห่งประเทศไทย แผนกสินค้าเคมี 19
4 กลยุทธ์ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกแบบฉีด 19
5 สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย 19
6 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย,เขมร และญวนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 73
7 ภาษาไทยธุรกิจระดับอุดมศึกษา 19
8 วิศวกรรมสิ่งทอ/ อัจฉราพร ไศละสูต 19
9 คู่มือการนวด 37
10 ตำราแพทย์แผนโบราณวิชาหมอนวด-โยคะศาสตร์ และตำราเภสัชกรรม 19
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?