สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ วโรดม ตู้จินดา. 181
2 ตี่ลี่ฮวงจุ้ย เล่ม 1/ ซินแสจิระ จิรเจริญเวศน์. 62
3 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟกะลามะพร้าว/ ภัคจิรา จุลศรีไกวัลย์ และจันทรา อบถม. 53
4 การออกแบบของเล่นพื้นบ้านจากภูมิปัญญาไทยสำหรับเด็กอายุ 5-7ปี / กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ ; อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ชัยมิตร แสวงผล. 44
5 ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 13/ กองพุทธศาสนาสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 44
6 "ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย / ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ, นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม, พัชรกิติ เพ็งสกุล, ธนกร เขื่อนเสน, เกวลี อุปมา และมนัส ชัยยะนุภาพ 44
7 ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์อกไก่เพื่อสุขภาพลดโซเดียมและไขมัน = The Healthy Chicken Breast Frankfurter for Sodium and Fat Reducing/ ชานนท์ เกษสุวรรณ, ไชยวัฒน์ ฉินจารุจินดา, ณรงค์ฤทธิ์ ชิดมะณี, ปาลิตา ขำวงศ์ และปองคุณ ไตรพรวรกิจ. 35
8 สุโขทัย ต้นแบบแห่งการบูรณาการ/ ชูชาติ สว่างสาลี 35
9 ทฤษฎีและการวัดลักษณะทางจิตวิทยา/ อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 35
10 พืชสมุนไพรจากไม้ดอกม่วง / เรื่องและภาพ, ธาตรี ผดุงเจริญ, สุชาดา สุขหร่อง ; บรรณาธิการ, ผุสดี ปริยานนท์ 35
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?