สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จำนวน 644 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เอนไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง. 121
2 เอนไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง 82
3 หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)/มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย. 53
4 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย/ ศรีเรือน แก้วกังวาล 53
5 เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย/ นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์, พรชัย เลื่อนฉวี, อภิญญา เลื่อนฉวี, ชมชื่น มัณยารมย์, อาจารี มีอินทร์เกิด และหริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ 44
6 Introduction to flight / John D. Anderson, Jr. 35
7 จุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / บุญศรี จงเสรีจิตต์. 35
8 Introduction to chemical engineering thermodynamics / J.M. Smith, H.C. Van Ness, M.M. Abbott. 26
9 การศึกษาการออกแบบเสริมผิวทางแบบยืดหยุ่นโดยเครื่องมือ Light Weight Deflectometer และ Falling Weight Deflectometer/ กษิดิศ ช่วยอักษร, วัชระ นาคมณี,ศักดิ์สิทธิ์ โกฏสิทธิ. 26
10 Power Electronic Converters : Dynamics and Control in Conventional and Renewable Energy Applictions. / Suntio Teuvo. 26
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?