ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 พบ 102 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริมที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้= The bond strength testing between concrete and steel that are affected by fire/ มาซูรุต มามะ, รุ่งโรจน์ ประวีย์บุรัสกร และวีรวัฒน์ ทองมีศรี.
ชื่อผู้แต่ง มาซูรุต มามะ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 624.15336 ม236ก 2561
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการปั่นด้ายระบบปลายเปิดจากเศษผ้าเหลือทิ้ง = Improvement of Open-end Yarn Spinning Process from Waste Rag / บุญเกิด โชคสุขชลาลัย.
ชื่อผู้แต่ง บุญเกิด โชคสุขชลาลัย
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2562

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุสิ่งทอให้เป็นถุงมือกันไฟ = The Value Added of Textile Waste to be Fireproof Gloves/ มณฑล ศรีเพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่ง มณฑล ศรีเพ็ชร์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2562

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปั่นเส้นด้ายไหมใยสั้นแบบลูกถ้วยจากเศษไหม ที่เกิดจากกระบวนการสาวไหม = Spun silk yarn produced on Rotor spinning from silk waste in Reeling process / ณัฐวัชร นิธิทองสกุล.
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวัชร นิธิทองสกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 677.02862 ณ213ก 2561
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัญญา ชา จีน / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
ชื่อผู้แต่ง ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 181.11 ภ233ป
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พูดด้วยภาพ : พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง by BetterPitch / สุธาพร ล้ำเลิศกุล.
ชื่อผู้แต่ง สุธาพร ล้ำเลิศกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.452 ส244พ
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าโดยลดอัตราเครื่องหยุด อันเนื่องมาจากสาเหตุเส้นด้ายพุ่ง= Study on The Effect of Weft Yarn Tension on Shuttle Loom Weaving Effeciency/ นภาพร เลิศสถิตย์พงษ์.
ชื่อผู้แต่ง นภาพร เลิศสถิตย์พงษ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 677.02854 น16ศ 2561
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 7 มหาจักรพรรดิจีน : ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรพรรดิ / วีระชัย โชคมุกดา.
ชื่อผู้แต่ง วีระชัย โชคมุกดา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 923.151 ว237จ
วันที่สร้าง 15 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Speed up พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การฟัง / ซาโตโกะ อาริตะ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่ง อาริตะ, ซาโตโกะ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 495.6824 อ221ส
วันที่สร้าง 15 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Speed up พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน / รินะ คุวาฮาระ และริเอะ คิบายาชิ
ชื่อผู้แต่ง คุวาฮาระ, รินะ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 495.6824 ค247ส
วันที่สร้าง 15 พ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?