ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 76 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตวทิยาการศึกษา สุรางค์ โค้วตระกูล
ชื่อผู้แต่ง สุรางค์ โค้วตระกูล
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 370.15 ส858จ
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 21st century workforces and workplaces : the challenges and opportunities for future work practices and labour markets / Stephen Bevan, Ian Brinkley, Zofia Bajorek and Cary Cooper ; foreword by Louise Fisher.
ชื่อผู้แต่ง Bevan, S.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 331.1 B571T
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 36 Bottles of Wine : less is more with 3 recommended wines per month plus seasonal recipe/ Paul Zitarelli.
ชื่อผู้แต่ง Zitarelli, Paul
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 641.22 Z82T
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A work in progress : a memoir / Connor Franta.
ชื่อผู้แต่ง Franta, Connor,1992-
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 792.7028092 F836A
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Chineasy everyday : the world of Chinese characters/ by Shaolan Hsueh.
ชื่อผู้แต่ง Hsueh, Shaolan
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 495.911 H873C
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Contemporary Thai / by Wongvipa Devahastin na Ayudhya ; with Jane Marsden Doughty ; photography by Luca Invernizzi Tettoni.
ชื่อผู้แต่ง Wongvipa Devahastin na Ayudhya.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 747 W872C
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Dark sacred night : / Michael Connelly.
ชื่อผู้แต่ง Connelly, Michael.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 813.54 C752D
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Good mornings : morning rituals for wellness, peace and purpose / Linnea Dunne.
ชื่อผู้แต่ง Dunne, Linnea
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 158.1 D923G
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Handbook of research on teaching / edited by Drew H. Gitomer and Courtney A. Bell.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 370.72 H258
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Illistration : improvisational lists and drawing assists to spark creativity / Jaime Zollars.
ชื่อผู้แต่ง Zollars, Jaime
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 745.2 Z86I
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?