ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 72 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ASP ฉบับฐานข้อมูล/ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล,ไชยรัตน์ ปานปั้น
ชื่อผู้แต่ง กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 005.276 ก234อ
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Beyond Austerity : Reforming the greek economy
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
เลขหมู่ 330 B573
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Naked money : A revealing look at what it is and why matters/ Wheelan, Charles
ชื่อผู้แต่ง /wheelan, Charles
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
เลขหมู่ 332 W561N
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Revolutionary Idea : An intellectual history of the french revolution from the right of men to robespierre/ Israel, Jonathan
ชื่อผู้แต่ง Israel, Jonathan
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
เลขหมู่ 944.04 I85R
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The penguin concise encyclopedia/ Crystal, David
ชื่อผู้แต่ง Crystal, David
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
เลขหมู่ 032 C957P
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Women and the peace process in the deep south of Thailand / Duanghathai Buranajaroenkij.
ชื่อผู้แต่ง Duanghathai Buranajaroenkij
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 305.42 D812W
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการการเงิน : Financial managemen / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.
ชื่อผู้แต่ง ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.15 ฐ225ก
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS = Data analysis for research and product development using SPSS / ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.
ชื่อผู้แต่ง ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.57 ป234ก
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ / ดวงฤทัย บูรณเจริญกิจ.
ชื่อผู้แต่ง ดวงฤทัย บูรณเจริญกิจ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 305.42 ด17ผ
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux / ศุภชัย สมพานิช.
ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย สมพานิช
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 006.7 ศ246พ
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?