ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 162 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการปรับผิวละเอียดเหล็กกล้าไร้สนิมตามมาตรฐาน JIS 440 = Factors affecting the quality of the work piece surface in the profile (Lapping) materials for stainless steel standard JIS 440 / ปัณณวัฒน์ โสภาพ, วารุณี เปรมเดชา และสุกัญญา แสงน้อย.
ชื่อผู้แต่ง ปัณณวัฒน์ โสภาพ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 669.1 ป214ป 2561
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ GHB REIC/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ห้องปฏิบัติการสอนช่างเทคนิค = Technical Practice Room/ สุพรรษา สกุลสิงห์, นนทชัย หมัดซานและ และไรน่าน เหล่าะเหล็ม.
ชื่อผู้แต่ง สุพรรษา สกุลสิงห์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 378.17 ส246ห 2561
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบแยกส่วน = Modular Jig and Fixture / ฐิติวัชร์ จันทะพันธ์ และ พฤหัส เอี่ยมไพบูลย์
ชื่อผู้แต่ง ฐิติวัชร์ จันทะพันธ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 621.992 ฐ234อ 2561
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คณิตคิดสนุก: คณิตศาสตร์รอบตัวเรา / ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์ ,ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์, ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
ชื่อผู้แต่ง ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 513 ธ583ค 2548
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างภาพประกอบหนังสือ/ ผดุง พรมมูล
ชื่อผู้แต่ง ผดุง พรมมูล
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 741.6 ผ179ก
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา / นิ้วกลม ;บรรณาธิการโดย สาธิดา กฤชเทียมเมฆ.
ชื่อผู้แต่ง นิ้วกลม.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ นว น237ส
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Crocheting Tablecloths and Placemats/ Florence Weinstein.
ชื่อผู้แต่ง Weinstein, florence.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 746.2 W647C
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Design work for working magazine : project เล่ม 4/ ทีมงาน Design
ชื่อผู้แต่ง ทีมงาน Design
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 741.6 ด111ด
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Drawing in Pen & Ink/ Claudia Nice.
ชื่อผู้แต่ง Nice, Claudia
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 741.26 N588D
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?