ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 68 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การชุบโครเมียมในอุตสาหกรรม(ฮาร์ดโครม)/ วัชรา ขนิษฐบุตร
ชื่อผู้แต่ง วัชรา ขนิษฐบุตร
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 671 ว384ก
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 371.26 ส691ก
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต/ กรองทิพย์ นาควิเชตร และนพดล สุ่มมาตย์
ชื่อผู้แต่ง กรองทิพย์ นาควิเชตร และนพดล สุ่มมาตย์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 371.393 ก188ค
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง น้ำเคลือบเครื่้องปั้นดินเผา/ สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์
ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 666.4 ส854น
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปํญหาที่พบบ่อยในเด็ก แนวทางการดูแลรักษา/ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่ง วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ และคณะ
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 649.1 ว287ป
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผิวหน้าสดใส/ ประวิตร พิศาลบุตร
ชื่อผู้แต่ง ประวิตร พิศาลบุตร
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 613.4 ป376ผ
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ/ พินัย ห้องทองแดง
ชื่อผู้แต่ง พินัย ห้องทองแดง
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 667.2 พ684พ
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิทยาการเครื่องสำอาง/ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 668.55 จ683ว
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เกษตรน่ารู้/ วรเดช จันทรสร
ชื่อผู้แต่ง วรเดช จันทรสร
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 635 ว197ก
วันที่สร้าง 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัตการการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงโรงงาน / เทอร์แมน, เจ.อี. และคณะ
ชื่อผู้แต่ง เทอร์แมน, เจ.อี.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 658.2 ท670ค
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?