ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 พบ 110 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A history of kingship and the Dhamma in Thailand
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 750 H673
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการทำอาหารชุมชน = Standard operation practice menu : SOP menu
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
เลขหมู่ 641.5953 ม223
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย / บรรณาธิการ, ยุทธศักดิ์ ทินบาล.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 616 ส231
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy/ วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และมนตกานต์ ตันสถิตย์.
ชื่อผู้แต่ง วิไล ชินธเนศ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 611 ว231ก
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Human anatomy and physiology / รำแพน พรเทพเกษมสันต์.
ชื่อผู้แต่ง รำแพน พรเทพเกษมสันต์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 612 ร221ก
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ = Kidney & urinary diseases : medical and surgical nursing care / บรรณาธิการ, ชัชวาล วงศ์สารี.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 616.6 ก227
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน = Sustainble Tourism Development / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีคำภา.
ชื่อผู้แต่ง บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 338.4791 บ243ก
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยการตลาด = Marketing research / Donald R. Cooper และ Pamela S. Schindler, เขียน ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่ง คูเปอร์, โดนัลด์ อาร์.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.83 ค241ก
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?