ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 พบ 51 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 50 สำนวนสุภาษิตไทย ฉบับหนูจะเป็นเด็กดี / สุภาพร เยี่ยมชัยภูมิ.
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร เยี่ยมชัยภูมิ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ ย ส241ห
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Story telling : เล่าเรื่อง เรื่องเล่า / กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.827 ส14
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปฏิสนธินอกร่างกายทางคลินิก/= Clinical in vitro fertilization อร่าม โรจนสกุล และสมพร ชินสมบุรณ์
ชื่อผู้แต่ง อร่าม โรจนสกุลสมพร ชินสมบุรณ์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 612.64 อ392ก
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประมวลผลสัญญาณภาพ/ กิตติ ทูลธรรม.
ชื่อผู้แต่ง กิตติ ทูลธรรม
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 006.42 ก243ท
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา/ ธำรง บัวศรี
ชื่อผู้แต่ง ธำรง บัวศรี
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 375.001 ธ227ท
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประสาทสรีรวิทยา / ราตรี สุดทรวง
ชื่อผู้แต่ง ราตรี สุดทรวง
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 612.8 ร442ป
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม : ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ. 2475 / H.G. Quaritch Wales ; สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์, ผู้แปล ; หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และ ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง เวลส์, เฮช. จี. ควอริทซ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 390.22 ว257พ
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค / ชูชัย สมิทธิไกร.
ชื่อผู้แต่ง ชูชัย สมิทธิไกร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.834 ช241พ
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก : Reinforced concrete builing draftihg standard / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2560-2562.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 693.54 ม224
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน : Building code requirements for reinforced concrete working stress design method / คณะอนุกรรมการมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 693.54 ม224
วันที่สร้าง 14 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?