ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 พบ 105 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สูตรความสำเร็จการบริหารมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับบูรณาการ/ นัทธพงศ์ นันทสำเริง.
ชื่อผู้แต่ง นัทธพงศ์ นันทสำเริง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 613.62 น214ส
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง m.a.d.e. : make arts & crafts design everyday / จัดทำโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 745.2 ม254 2561
วันที่สร้าง 12 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ.
ชื่อผู้แต่ง ธานินทร์ ศิลป์จารุ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 005.369 ธ225ก
วันที่สร้าง 12 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB = Multivariateanalysis by using SPSS and MINITAB / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
ชื่อผู้แต่ง สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 519.535 ส266ก
วันที่สร้าง 12 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่ง กรมการพัฒนาชุมชน. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 346.045 ก17 2561
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การลงทุนใน Cryptocurrency ให้ได้เงินปลอดภัยไม่ถูกโกง / เรียบเรียงโดย Get Smart.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 332.42 ก227
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Pi. / กอบเกียรติ สระอุบล.
ชื่อผู้แต่ง กอบเกียรติ สระอุบล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 004.678 ก19พ
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สร้างโมเดลธุรกิจ...ง่ายนิดเดียว = Business model generation workbook / อิมะสึ มิกิ ; โยซุเกะ, แปล.
ชื่อผู้แต่ง อิมะสึ, มิกิ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.4012 อ236ส
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ = Sapiens : a brief history of humankind / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ; นำชัย ชีววิวรรธน์, แปล.
ชื่อผู้แต่ง แฮรารี, ยูวัล โนอาห์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 599.9 ฮ287ซ
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคนิควิเคราะห์ Forex อย่างมืออาชีพ ด้วยทฤษฏีดาวและกราฟแท่งเทียน / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 332.45 ท251
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?