ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 พบ 65 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุดสตรีจากผ้าไหมสไตล์โค้ท  = The Developing of Lady Silk Dress In Coat Style/ ณฐรัช ชูรัชพบธนธร; วันวิสา มงคลสูตร และอรทัย วรรณดี .
ชื่อผู้แต่ง ณฐรัช ชูรัชพบธนธร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 646.45 ณ13ก 2561
วันที่สร้าง 23 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การแปรรูปกระดาษสร้างแบบเหลือใช้สาหรับงานตกแต่งเครื่องแต่งกายสตรี = The Process of Reusing Paper for Making the Women's Accessories/ ปภาวดี ชาญสมอน; มนัสนันท์ แก้วเกษการ; วทัญญู สุจีรกุลกิจ.
ชื่อผู้แต่ง ปภาวดี ชาญสมอน
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 646.43 ป162ก 2561
วันที่สร้าง 23 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/ นิธิยา-วิบูลย์ รัตนาปนนท์
ชื่อผู้แต่ง นิธิยา รัตนาปนนท์ วิบูลย์ รัตนาปนนท์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 641.3003 น612ศ
วันที่สร้าง 23 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบชุดปฏิบัติการอาหารไทย-ฮาลาล จากผ้าปาเต๊ะ = Design of Thai-Halal Food Operational Uniforms From Batik Fabric/ เขมิกา สุุวรรณวุฒิวัฒน์, ปวีณา นาสังข์ และสุธิตา คำภาบุตร.
ชื่อผู้แต่ง เขมิกา สุุวรรณวุฒิวัฒน์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 646.43 ข256ก 2561
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบชุดสตรีมุสลิมจากผ้าลินินย้อมฮ่อม = Designed of Muslim women's suits from Mouhom dyed linen / มูหาหมัดรอซารี มะมิง, รัฐธพร สุนทองห้าว และอนุษรา เมืองมูล.
ชื่อผู้แต่ง มูหาหมัดรอซารี มะมิง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 646.43 ม249ก 2561
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและตัดเย็บเสื้อแจ๊คเก็ตจากโมลด์คัพเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรี = Jacket Design And Sewing By Using The Wasteful Molded Cups In Underwear industrial / พิศาล เนื่องกระโทก, วรารักษ์ จตุรกุลมรกต และสโรชา พิลาบุตร.
ชื่อผู้แต่ง พิศาล เนื่องกระโทก
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 646.45 พ238ก 2561
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คิดบวก = The power of positive thinking/ นอร์แมน วินเซนต์ พีล
ชื่อผู้แต่ง วินเซนต์ พีล, นอร์แมน.
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 153.4 ว620ค
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการเล่นเทเบิลเทนนิส/ สุรสิทธิ์ วะสิโน และคณะ
ชื่อผู้แต่ง สุรสิทธิ์ วะสิโน และคณะ
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 796.346 ส854ท
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตำรับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง = Traditional Recipes of Laos/ เพียสิง จะเลินสิน
ชื่อผู้แต่ง เพียสิง จะเลินสิน
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 641.59594 พ949ป
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ถั่วโอชะ = Healthy Eating/ สำนักพิมพ์แสงแดด
ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์แสงแดด
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 641.33 ส960ถ
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?