ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 พบ 116 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Digital Marketing การตลาดยุคใหม่ทำกำไรต้องแบบนี้! / Michael Tasner, เขียน ; คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม, แปล.
ชื่อผู้แต่ง แทสเนอร์, ไมเคิล,ค.ศ. 1984-
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.872 ท288ด
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คอมฯ มือใหม่ / สุธีร์ นวกุล.
ชื่อผู้แต่ง สุธีร์ นวกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 004 ส241ค
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือทดสอบความถนัด (ฉบับปรับปรุง 2019) = The Aptitude test workbook / Jim Barrett, เขียน; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, แปล
ชื่อผู้แต่ง บาร์เร็ต, จิม
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 155.28 บ221ค
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013 / นันรณา จำลอง.
ชื่อผู้แต่ง นันรณา จำลอง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 005.58 น215ค
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชุดปรับความสว่างหลอดไฟแอลอีดี TS โดยใช้รีโมทคอนโทรล = T8 Led Lighting Dimmer Use remote Control/ พงศกร เพ็ชรรอด และภัทรชัย คงประไพ.
ชื่อผู้แต่ง พงศกร เพ็ชรรอด
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 621.32 พ12ช
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชุดเติมสารทำความเย็นอัตโนมัติควบคุมการทำงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ = Automatic Refrigerant Refill Controlled by Microcontroller/ ธีรภัทร จิตต์โสภณ และประทีป พรมเอี่ยม.
ชื่อผู้แต่ง ธีรภัทร จิตต์โสภณ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 697.93 ธ237ช 2556
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ ราตรี ภารา
ชื่อผู้แต่ง ราตรี ภารา
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลขหมู่ 333.7 ร224ท 2540
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นาฬิกาดิจิตอลปรับเทียบเวลามาตรฐานทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบเอ็นทีพี = Digital Clock With Time Synchronization Trough Internet By NTP/ ธีระชัย คงตรง และสถาพร นามศิริ.
ชื่อผู้แต่ง ธีระชัย คงตรง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ ธ237น 2556
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บุฟเฟ่ต์ สร้างอาชีพ เงินล้าน / จำลองลักษณ์ หุ้นชิ้น, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 641.5 บ246
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พรหมลิขิต / รอมแพง.
ชื่อผู้แต่ง รอมแพง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ นว ร16พ
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?