ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 117 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A measure of the earth : the Cole-Ware collection of American baskets / Renwick Gallery of the Smithsonian American Art Museum.
ชื่อผู้แต่ง Smithsonian American Art Museum.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 746.41 S664M
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Bag design : a handbook for accessories designers / edited by Mini Miss Mia & Penter Yip.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 687.8 B144
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Colour in fashion illustration : rawing and painting techniques / Tiziana Paci.
ชื่อผู้แต่ง Paci, Tiziana
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 741.672 P117C
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Cool product design / editors by Ruili Ruo (Julien), Ruyi Deng (Fiona)
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 745.2 C774
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Creative bags / edited by SendPoints Publishing.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 391.44 C912
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Draping : techniques for beginners / Francesca, Sterlacci,
ชื่อผู้แต่ง Sterlacci, Francesca
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 646.4072 S838D
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Dress up! : new fashion boutique design /
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 725.21 D773
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Great idea : pettie typeface / editor by Lige Lang.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 686.224 G786
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Ingenious : product design that works / edited by Wang Shaoqiang.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 745.2 I46
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Inro : Gürtelschmuck aus Japan = Japanese belt ornaments : the Trumpf collection / Uta Werlich, Susanne Germann.
ชื่อผู้แต่ง Werlich, Uta.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 745.726 W489I
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?