วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 พบ 87 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ดอกเบี้ย/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 462 (2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (30 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (55 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง บ้านและสวน/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 44 ฉบับที่ 521 (มกราคม 2020)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (28 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (55 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ธรรมศาสตร์)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (16 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (31 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ธรรมศาสตร์)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (16 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (31 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิศวกรรมสาร มก./
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 107 (มกราคม-มีนาคม 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (11 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 711 (15 มกราคม 2020)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (8 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง แม่พิมพ์ (Mould&DIE)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (14 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (16 เล่ม)

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?