วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 พบ 75 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ENGINEERING TRANSACTIONS/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ Vol. 17 No. 37 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2014)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ Vol. 17 No. 1 (มกราคม-มิถุนายน 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (8 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง T& A (Textile&Apparel)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ Vol. 13 No. 65 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (7 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (28 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง กรมบังคับคดี/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 120 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (9 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่วงผญา/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 14 (มกราคม-กันยายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่วงผญา/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่าว ส.ส.ท./
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 287 (พฤศจิกายน 2020)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (7 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (10 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (10 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (9 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?