วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 156 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การเงินธนาคาร/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ฉบับที่ 454 (กุมภาพันธ์ 2020)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (31 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (66 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ดอกเบี้ย/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 463 (2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (30 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (56 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2061 (กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (135 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (252 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2020)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (34 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (55 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง อนุสาร อ.ส.ท./
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 60 ฉบับที่ 7 (กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (30 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (58 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ฉลาดซื้อ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 225 (พฤศจิกายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 13 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (28 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (55 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ (Food Focus Thailand)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ Vol. 15 No. 167 (กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 13 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (59 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 (October 2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 13 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (31 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (53 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับกฤษฏีกา)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ เล่ม 136 ตอน 131 ก (26 พฤศจิกายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 13 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (602 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (670 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับกฤษฏีกา)/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ เล่ม 136 ตอน 136 ก (11 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 13 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (602 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (670 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?