วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 พบ 76 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง กองทัพไทย/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 57 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (15 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (36 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง กองทัพไทย/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 57 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (15 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (36 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (31 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (31 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ทิศไท/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (26 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2556)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน2556)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 พ.ย. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?