วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 42 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 04 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 04 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิเทศศึกษา/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 04 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิเทศศึกษา/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 04 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สถาบันขงจื่อ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 04 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (18 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (30 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สถาบันขงจื่อ/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม 2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 04 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (18 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (30 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง AVIATION ARCHIVE/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ฉบับที่ Issue 46 (2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (5 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง GPS World/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ Volumn 30 Number 11 (November 2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (37 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (32 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of Food Science/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ Vol. 84 No. 7-8-9 (July-September 2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (14 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (15 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง LINUX FORMAT/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ Issue 256 (November 2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (11 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (21 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?