บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 82 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คำมลายูในภาษาถิ่นใต้/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ประพนธ์ เรืองณรงค์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คือคันฉ่องและโคมฉาย : พันธกิจของนักเขียนต่อสังคมในวรรณกรรม ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ตรีศิลป์ บุญขจร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พระเมรุมาศกับพระเมรุทองต่างกันฉันใด/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง เรืองฤทธิ์ สังขะโร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง จิราภรณ์ อรัณยะนาค
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พิเภกพิชิตคนพาลอภิบาลคนดีหรือ "ผู้ทรยศ"/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง จันทร์ฉาย ภัคอธิคม
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มิติสถานที่ใน "ความรักของวัลยา"/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง วัลยา วิวัฒน์ศร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หล้อ กระดึงคอสัตว์/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง บูรณ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อักษรไทยมาจากไหน ?/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ไรท์, ไมเคิล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เกษตรยั่งยืน ดินและน้ำ / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ดินจร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เงินตราแม่น้ำโขง/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สิทธิพร ณ นครพนม
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?