บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 121 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง 50 ปี กับก้าวกระโดดของเศรษฐกิจสิงคโปร์ / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ภัทราพร คุ้มสะอาด
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Brexit เจ็บ แต่ (ไม่) จบ/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ปทุมทิพ สาธุเม
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Global and ASEAN investment trend/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง อรกันยา เตชะไพบูลย์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การให้ความรู้ทางการเงิน : กลุ่มเสี่ยงทางการเงินตอนที่ 1/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ไกร ดำริพัฒนโชติ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความท้าทายทางการคลังและมาตรการภาษีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ปัณณ์ อนันอภิบุตร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ตีแผ่ความจริงประมงผิดกฎหมายของไทยเพื่อปลดล็อคใบเหลือง IUU/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง อรอุมา หนูช่วย
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บริบทใหม่ของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .../ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รวยกระจุก-จนกระจาย เทรนด์ (ไม่) ใหม่ทั่วโลก/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง พิมพ์นารา หิรัญกสิ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ส่องโลกคดีหลักทรัพย์: เปิดความคิดผู้พิพากษานักเศรษฐศาสตร์/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 Financial sector master plan III/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง อุษาลักษณ์ เจษฎาถาวรวงศ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?