บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 13 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Comparative of chemical composition and energy of zingiber officinale rosc. Essential oil using conventional and microwave hydro diffusion-gravity methods/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง Lalita Piarasd
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Green Synthesis and Characterization of Carbon Nanotubes from Water Hyacinth Via Chemical Vapor Deposition/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง Suparat Sasrimuang
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบกราฟน้ำนองสูงสุดที่ออกแบบอาคารน้ำล้นและกราฟปฏิบัติการน้ำนองสำหรับเขื่อนเก็บกักน้ำอุบลรัตน์= Investigation of spillway design flood hydrographs and flood operation rule curve for Ubol Ratana Storage Dam / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สุณีรัตน์ รัตนถาวร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติของยางกะเทาะเปลือกด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต= Improving the properties of rubber roll husker with calcium carbonate/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง กมลาภา เรืองสิริสมบัติ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การป้องกันการกัดกร่อนของทองแดงแบบแคโทดิกด้วยเคมีไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำด้วยแสง ด้วยการเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ = Photoelectrochemicala cathodic anti-corrosion of copper by TiO2 Coating/ [ดัชนีวารสาร]
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเขตผลกระทบของอุโมงค์ส่งน้ำจากการขุดลึกข้างเคียง = Development of influence zone of water supply tunnel due to nearby deep excavation / [ดัชนีวารสาร]
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การหาค่าที่เหมาะสมของตัวแปรในการตัดแผ่นอลูมิเนียมเกรด EN AW-6061 T6 ด้วย Nd-YAG เลเซอร์ Optimization of Nd-YAG laser cutting variables for EN AW-6061 T6 Aluminium plate / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง จรัญ บัวชุม
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การออกแบบสายอากาศแท็กอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ยูเอชเอฟสำหรับใช้งานกับของเหลวในบรรจุภัณฑ์ = esign of UHF RFID tag antenna for packaging liquid applications / [ดัชนีวารสาร]
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและจำลองพลศาสตร์ของไหลของใบกวนผสมในถังสำหรับของไหลผสม = Design and CFD simulation of agitating blade in tank for mixing fluids / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ระบบสายอากาศสวิตช์ลำคลื่นด้วยกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมแบบแมลงหวี่ปรับปรุง = Switched beam antenna system with modified fruit fly optimization algorithm / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง รัตติญา แก้วดวงตา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?