บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 พบ 59 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์อยุธยา - ราชวงศ์หมิง ในระบบบรรณาการ๑/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ปิยดา ชลวร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นิราศจันทร์ หรือ เพลงยาวสุนทรภู่/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ล้อม เพ็งแก้ว
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พระราชวังบางปะอิน : ภาพอดีตเมื่อวารวัน/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ทิพย์ฉัตร เอื้อธนวันต์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง วาทะเล่าประวัติศาสตร์/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระนเรศวร พระนามแปลกปลอมของสมเด็จพระนเรศ/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สุทธิศักดิ์ ระบอบ สุขสุวานนท์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สังเค็ด คืออะไร / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ภาษิต จิตรภาษา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หนทางไปลังกา : พระภิกษุสยามออกไปลังกาทวีป ในยุคก่อนสมัยใหม่.ภาคที่ ๒ ครั้งท่านญาณคัมภีร์/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ไรท์, ไมเคิล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โฉเฉ : ความงามที่มีเหตุมีผล/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง พรศิริ บูรณเขตต์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โหรไทย กับประวัติศาสตร์โลก : เมื่อโหรไทยทำนายดวงพระชาตามกุฎราชกุมารรัสเซีย/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ฉลอง สุนทราวาณิชย์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเกิดและตายของโครงการสุดยอดพิพิธภัณฑ์ศิลปะในสหรัฐอเมริกา - ความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง พร วิรุฬห์รักษ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 12 ก.ย. 2562

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?