บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 74 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Alexander Calder : วิศวกรเครื่องกลผู้บุกเบิกประติมากรรมจลนดุล (mobile) / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สุทัศน์ ยกส้าน
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กับดักล้างพิษ/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การปรับโครงสร้างและแปรรูปกิจการไฟฟ้า/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเลือกใช้มอเตอร์ในอุตสาหกรรม/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง พิชิต ลำยอง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กาลิเลโอ กาลิเลอี บิดาของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สทัศน์ ยกส้าน
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กำเนิด "หมอก" นานาพันธุ์ / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง บัญชา ธนบุญสมบัติ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ขาเทียมและงานแห่งชีวิตของ เทอดชัย ชีวะเกตุ/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สุเจน กรรพฤทธิ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ข้าพเจ้าได้เห็นมา-กัมพูชา/และทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหารทางด้านเขมรต่ำ/ขะแมร์กรอม (ขอม)/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในฝรั่งเศส/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง Menard, Jean-Pierre.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง จากการเมืองพม่า สู่เคล็ดลับความงาม สัมภาษณ์พิเศษ อองซาน ซูจี หลังได้รับอิสรภาพ/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง วันดี สันติวุฒิเมธี
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2563

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?