บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 พบ 63 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความคิดใหม่เกี่ยวกับวิวัฒนาการอักษรสยาม (New Thinking on the Evolution of Siamese Scripts)/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ไรท, ไมเคิล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ท่อปลา : ภาชนะชนิดท่อ / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง พรศิริ บูรณเขตต์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง วังหน้า พระยาเสือ เมื่อต้องโค่นพระเจ้าตาก/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ปรามินทร์ เครือทอง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เขาคลังนอก...มหาสถูปแห่งศรีเทพ/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เรือนอะลักแห่งอดีตสมัย : ศิลปะงานช่างในวิถีสังคมชนเผ่า/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ติ๊ก แสนบุญ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เล่าขานงานพระเมรุ : พระโกศและพระฉลอง/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ศุภฤกษ์ แก้วมณีชัย
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ใครอยู่เบื้องหลังคดีสังหารลิงคอล์น.(ตอน ๒)/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง วิลาส นิรันดร์สุขศิริ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ไสยศาสตร์จากมุมมองของนวนิยายไทยร่วมสมัย/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง พรวิภา วัฒรัชนากูล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การกะอายุของสถาปัตยกรรมก่ออิฐถือปูน (Estimation of the age of stuccoed brick architecture)/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ไรท, ไมเคิล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ขอสับปลา : เครื่องมือ ทูอินวัน./ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง พรศิริ บูรณเขตต์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2562

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?