ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 31 ผู้แต่ง รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1739 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม 12558.
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ:คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 12553.
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ,สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 12548
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ 12550.
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ 12549
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเครื่องมือกล 12540.
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 12550.
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 139 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?