ข้อมูลบรรณานุกรม  #134686    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับกฤษฏีกา)/
AV Call #วารสาร
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม), 2555.
BTC-Lib มี :

เล่ม 109 ตอน 31 (20 มิถุนายน 2553) - เล่ม 129 ตอน 2 ก(6 มกราคม 2555 ) ,
เล่ม 129 ตอน 3 ก (6 มกราคม 2555) - เล่ม 130 ตอน 1 ก(4 มกราคม 2556 ) ,
เล่ม 130 (ภาค 1) ตอนที่ 1 ก ถึงตอนที่ 56 ก(มกราคม - มิถุนายน 2556) - เล่ม 130 ตอน 2 ก( 9 มกราคม 2556 ) ,
เล่ม 130 (ภาค 2) ตอนที่ 57 ก ถึงตอนที่ 126 ก(กรกฎาคม - ธันวาคม 2556) - เล่ม 130 ตอน 126 ก(27 ธันวาคม 2556) ,
เล่ม 131 ตอน 1 ก ถึงตอนที่ 52 ก((ภาค 1) มกราคม - มิถุนายน 2557) - เล่ม 131 ตอน 53 ก(16 กรกฏาคม 2557) ,
เล่ม 131 ตอน 53 ก ถึงตอนที่ 89 ก ((ภาค 2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2557) - เล่ม 132 ตอน 1 ก(9 มกราคม 2558 ) ,
เล่ม 132 ตอน 1 ก - 55 ก(มกราคม - มิถุนายน 2558) - เล่ม 132 ตอน 56 ก(3 กรกฎาคม 2558 ) ,
เล่ม 132 ตอน 56 ก - 127 ก (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) - เล่ม 134 ตอน 85 ก(17 สิงหาคม 2560) ,
เล่ม 134 ตอน 86 ก(23 สิงหาคม 2560) - เล่ม 134 ตอน 87 ก (25 สิงหาคม 2560 ) ,
เล่ม 134 ตอน 88 ก (31 สิงหาคม 2560 )
เล่ม 134 ตอน 89 ก(31 สิงหาคม 2560) - เล่ม 134 ตอน 90 ก (31 สิงหาคม 2560 ) ,
เล่ม 134 ตอน 91 ก(1 กันยายน 2560 ) - เล่ม 134 ตอน 111 ก(19 ตุลาคม 2560) ,
เล่ม 134 ตอน 112 ก(20 ตุลาคม 2560 )
เล่ม 134 ตอน 113 ก (31 ตุลาคม 2560) - เล่ม 135 ตอน 56 ก(5 สิงหาคม 2561) ,
เล่ม 135 ตอน 57 ก(7 สิงหาคม 2561)
เล่ม 135 ตอน 58 ก(10 สิงหาคม 2561) - เล่ม 136 ตอน 30 ก (12 มีนาคม 2562 ) ,
เล่ม 136 ตอน 32 ก(15 มีนาคม 2562 ) - เล่ม 136 ตอน 34 ก(20 มีนาคม 2562) ,
เล่มที่รับล่าสุด : เล่ม 136 ตอน 34 ก(20 มีนาคม 2562)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
32000001394891วารสาร เล่ม 136 ตอน 34 ก (20 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394909วารสาร เล่ม 136 ตอน 33 ก (18 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394917วารสาร เล่ม 136 ตอน 32 ก (15 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394925วารสาร เล่ม 136 ตอน 30 ก (12 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394933วารสาร เล่ม 136 ตอน 29 ก (10 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394941วารสาร เล่ม 136 ตอน 28 ก (9 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394958วารสาร เล่ม 136 ตอน 27 ก (8 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394966วารสาร เล่ม 136 ตอน 26 ก (5 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394974วารสาร เล่ม 136 ตอน 25 ก (3 มีนาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001394982วารสาร เล่ม 136 ตอน 21 ก (20 กุมภาพันธ์ 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
12345678910...>>
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
เล่ม 119 ตอน 108 ก21 ตุลาคม 254521 ต.ค. 25451รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 120 ตอน 60 ก ถึง ตอน 130 กกรกฎาคม-ธันวาคม 254601 ก.ค. 25461รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 120 ตอน 118 ก3 ธันวาคม 254603 ธ.ค. 25461รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 120 ตอน 122 ก 16 ธันวาคม 254616 ธ.ค. 25461รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอน 65 ก 22 ตุลาคม 254722 ต.ค. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 66 ก29 ตุลาคม 254729 ต.ค. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอน 67 ก 1 พฤศจิกายน 254701 พ.ย. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอน 68 ก 9 พฤศจิกายน 254709 พ.ย. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 69 ก 10 พฤศจิกายน 254710 พ.ย. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอน 71 ก22 พฤศจิกายน 254722 พ.ย. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?