ข้อมูลบรรณานุกรม  #134686    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับกฤษฏีกา)/
AV Call #วารสาร
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม), 2555.
BTC-Lib มี :

เล่ม 109 ตอน 31 (20 มิถุนายน 2553) - เล่ม 129 ตอน 2 ก(6 มกราคม 2555 ) ,
เล่ม 129 ตอน 3 ก (6 มกราคม 2555) - เล่ม 130 ตอน 1 ก(4 มกราคม 2556 ) ,
เล่ม 130 (ภาค 1) ตอนที่ 1 ก ถึงตอนที่ 56 ก(มกราคม - มิถุนายน 2556) - เล่ม 130 ตอน 2 ก( 9 มกราคม 2556 ) ,
เล่ม 130 (ภาค 2) ตอนที่ 57 ก ถึงตอนที่ 126 ก(กรกฎาคม - ธันวาคม 2556) - เล่ม 130 ตอน 126 ก(27 ธันวาคม 2556) ,
เล่ม 131 ตอน 1 ก ถึงตอนที่ 52 ก((ภาค 1) มกราคม - มิถุนายน 2557) - เล่ม 131 ตอน 53 ก(16 กรกฏาคม 2557) ,
เล่ม 131 ตอน 53 ก ถึงตอนที่ 89 ก ((ภาค 2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2557) - เล่ม 132 ตอน 1 ก(9 มกราคม 2558 ) ,
เล่ม 132 ตอน 1 ก - 55 ก(มกราคม - มิถุนายน 2558) - เล่ม 132 ตอน 56 ก(3 กรกฎาคม 2558 ) ,
เล่ม 132 ตอน 56 ก - 127 ก (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) - เล่ม 133 ตอน 115 ก (30 ธันวาคม 2559) ,
เล่ม 134 สารบาญ ฉบับกฤษฎีกา (ภาค 1)(มกราคม-มิถุนายน 2560 ) - เล่ม 134 ตอน 2 ก (6 มกราคม 2560 ) ,
เล่ม 134 สารบาญ ฉบับกฤษฏีกา (ภาค 2)(กรกฏาคม-ธันวาคม 2560) - เล่ม 136 ตอน 131 ก(26 พฤศจิกายน 2562 ) ,
เล่ม 136 ตอน 133 ก(2 ธันวาคม 2562 ) - เล่ม 136 ตอน 136 ก(11 ธันวาคม 2562 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : เล่ม 136 ตอน 136 ก(11 ธันวาคม 2562 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
32000001442047วารสาร เล่ม 136 ตอนที่ 1 ก ถึงตอนที่ 80 ก (พทธศักราช 2562 สารบาญ ฉบับกฤษฏีกา (เล่ม 1))วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001474511วารสาร เล่ม 136 ตอน 136 ก (11 ธันวาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001475765วารสาร เล่ม 136 ตอน 134 ก (6 ธันวาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001475849วารสาร เล่ม 136 ตอน 133 ก (2 ธันวาคม 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001474537วารสาร เล่ม 136 ตอน 131 ก (26 พฤศจิกายน 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001474529วารสาร เล่ม 136 ตอน 130 ก (25 พฤศจิกายน 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001474412วารสาร เล่ม 136 ตอน 129 ก (24 พฤศจิกายน 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001476128วารสาร เล่ม 136 ตอน 128 ก (23 พฤศจิกายน 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001475856วารสาร เล่ม 136 ตอน 126 ก (23 พฤศจิกายน 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
32000001474545วารสาร เล่ม 136 ตอน 125 ก (22 พฤศจิกายน 2562)วารสาร,นิตยสารห้องสมุดกลาง (Central Lib) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4   ใช้ภายในห้องสมุด
12345678910...>>
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
เล่ม 119 ตอน 108 ก21 ตุลาคม 254521 ต.ค. 25451รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 120 ตอน 60 ก ถึง ตอน 130 กกรกฎาคม-ธันวาคม 254601 ก.ค. 25461รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 120 ตอน 118 ก3 ธันวาคม 254603 ธ.ค. 25461รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 120 ตอน 122 ก 16 ธันวาคม 254616 ธ.ค. 25461รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอน 65 ก 22 ตุลาคม 254722 ต.ค. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 66 ก29 ตุลาคม 254729 ต.ค. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอน 67 ก 1 พฤศจิกายน 254701 พ.ย. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอน 68 ก 9 พฤศจิกายน 254709 พ.ย. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 69 ก 10 พฤศจิกายน 254710 พ.ย. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
เล่ม 121 ตอน 71 ก22 พฤศจิกายน 254722 พ.ย. 25471รอขึ้นชั้นห้องสมุดกลาง (Central Lib) 
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?